Om Ypistol
Västernorrlands läns Pistolskyttekrets
Har till uppgift att inom verksamhetsområdet leda och främja pistolskyttet enligt för Svenska Pistolskytteförbundet gällande stadgar och meddelade beslut och anvisningar. Kretsens verksamhet omfattar samtliga inom länet befintliga och till Svenska Pistolskytteförbundet anslutna föreningar (klubbar eller motsvarande)

Historik

Den 2 juni 1946 hölls det första förberedande sammanträdet för bildande av en
pistolskyttekrets i Västernorrlands län.
Initiativet hade tagits av
Sollefteå Pistolskytteklubb och ordförande vid det första
sammanträdet var klubbens ordförande H af Sillén.
Övriga närvarande vid sammanträdet var representanter från:
Härnösands Pistolskytteklubb
LV 5 skytteförening, pistolsektionen
Sundsvalls Pistolskytteklubb
Örnsköldsviks befälsutbildningsförening

För att vidare utreda frågan och framlägga slutligt förslag utsågs en kommitté bestående av :
Major H af Sillén, Köpman E Sjöberg och Tyghantverkare H Behr från Sollefteå
Pistolskytteklubb,
Tandläkare L Dose från Härnösands Pistolskytteklubb samt ytterligare en
representant som skulle utses av Sundsvallsklubbarna.

Som blivande årsavgift föreslogs en minimiavgift på 10 kr, dock att större klubbar skulle
erlägga en viss avgift därutöver, som dock icke fastställdes.

Efter att ärendet beretts av kommittén, bildades Västernorrlands läns pistolskyttekrets vid ett
sammanträde i Sundsvall den 20 oktober 1946 varvid fastställdes stadgar och valdes en
styrelse som skulle fungera intill årssammanträdet i mars 1947.

Vid starten anmälde sig följande klubbar som medlemmar:
Härnösands PSK, Sundsvalls
PK, Örnsköldsviks befälsutbildningsförening
och Sollefteå PSK. Under året anslöt sig
även
Gudmundrå skytteförenings pistolskyttesektion och Boteå pistolskytteförening.

Kretsens ordföranden under dess tillvaro har varit:

1946-48 H af Sillén - Sollefteå
1949-50 E Rudberg - Sundsvall
1951-54 S Lagerberg - Härnösand
1955-56 Åke Arvidsson - Sollefteå
1957-58 G Beckman - Sundsvall
1959-60 B Bredberg - Sundsvall
1961-64 L Dose - Härnösand
1965-68 A Falkenby - Sollefteå
1969-74 Å Skarp - Sundsvall
1975-76 L Mårtensson - Sundsvall
1977-78 S Sydow - Kramfors
1979-80 M Jacobsson - Örnsköldsvik
1981-82 S Eriksson - Härnösand
1983-84 G Lindskog - Sundsvall
1985-86 K Israelsson - Sollefteå
1987-88 U Öhman - Kramfors
1989-90 M Jacobsson - Örnsköldsvik
1991-00 G Andersson - Härnösand
2001-02 S Persson - Sundsvall
2003-05 R Yrjas - Kramfors
2005-16 G Andersson - Härnösand
2017- P Hägglund - Örnsköldsvik
Made with RocketCake
Copyright© Ypistol. all rights reserved.